Актуално

Безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.089-6135-C01

30.08.2021 г.
„НОРИС 1” ЕООД сключи договор за безвъзмездна финансова помощ по проект: BG16RFOP002-2.089-6135-C01 за подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв.за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19, Оперативна програма 2014BG16RFOP002 - Иновации и конкурентоспособност.
повече»